Utredning av möjligheten till ökad återvandringRegeringen och Sverigedemokraterna (SD) har för avsikt att öka återvandringen och kommer nu att tillsätta en utredning för att stärka incitamenten för frivillig återvandring. Utredningen kommer att undersöka hur återvandringen kan stimuleras och öka, speciellt för personer som inte har integrerats i det svenska samhället när det gäller egenförsörjning, språk eller andra kulturella faktorer. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) betonade att detta kan gälla personer som tidigare har flytt sina hemländer på grund av krig, men där situationen nu har förändrats och återvandring är önskvärd. Det kan också röra sig om personer som inte har lyckats anpassa sig i Sverige och därför föredrar att flytta tillbaka till sitt hemland. Stöd för återvandring har funnits sedan 1984, men antalet personer som nyttjar detta är mycket lågt, endast två personer förra året. Ett maximibelopp på 40 000 kronor per familj betalas ut som stöd för återvandring. Förslaget om stärkt återvandring ingår i det så kallade Tidöavtalet.