Ylva Johansson (S) om lobbyism och införande av ”Chat control” under utfrågningArtikeln handlar om utfrågningen av Ylva Johansson, EU-kommissionären för inrikes frågor, angående det kontroversiella lagförslaget om Chat Control. Syftet med lagförslaget är att bekämpa barnpornografi genom att låta teknik användas för att skanna privatpersoners privata chattkommunikation. Utfrågningen fokuserade dock inte på själva lagförslaget utan på hur det hade utformats och vilka intressen som låg bakom det.

Kritiker menar att kommersiella intressen inte borde få styra beslutsfattandet när det gäller en så känslig lagstiftning. Anklagelser om tung lobbying har framförts, och det har undersökts vilka kontakter Ylva Johansson och hennes medarbetare hade under utformningen av lagförslaget. Ett av de företag som nämns i artikeln är det amerikanska bolaget Thorn, som säljer den typen av AI-skanning som EU-kommissionen vill använda.

Ylva Johansson avfärdar anklagelserna och menar att det är normalt att inhämta synpunkter från olika berörda parter när man utformar en lagstiftning. Hon påpekar att de har fått både stöd och kritik. Hon betonar också att det viktigaste är resultatet och att lagförslaget syftar till att skydda barn från sexuellt våld. Hon försvarar förslaget och hävdar att det är effektivt.

Artikeln avslutas med en video om EU-förslagets eventuella konsekvenser för vanliga semesterbilder och risken att stämplas som pedofil.