Även schimpanser går igenom klimakterietSchimpanser kan komma i klimakteriet och överleva länge efter att deras förmåga att fortplanta sig har försvunnit, enligt en ny studie. Forskare har observerat att honschimpanser i Kibale nationalpark i Uganda lever omkring 20 procent av sina liv efter menopaus. Detta upptäcktes genom att analysera urinprover från närmare 70 schimpanser och mäta nivåerna av hormoner kopplade till fortplantning. Tidigare har man trott att bara människor och vissa tandvalar levde länge efter menopaus, men denna studie visar nu att även schimpanser har samma fenomen. En av de mest kända teorierna om varför kvinnor lever länge efter menopaus är mormorshypotesen, där kvinnor hjälper till att ta hand om sina barns barn. Men detta gäller inte för schimpanser, då de ofta lämnar flocken och får sina barn långt från sin egen mamma. Studien ger dock inga svar på hur schimpanser upplever klimakteriet och om de drabbas av liknande symptom som människor.