Bankernas övervinster som indikation på något som är ohälsosamtArtikeln belyser hur svenskarnas skuldsättning och bankernas vinster har ökat dramatiskt de senaste åren. Bankerna rapporterar enorma vinster, medan matjättarna ligger långt efter. Swedbanks vd, Jens Henriksson, försvarar bankens höga vinst genom att säga att en hållbar bank är en lönsam bank. Trots detta är det inte alla som är nöjda med bankernas agerande. Bankernas utlåning har växt snabbare än ekonomin, och detta beror till stor del på politikens bristande åtgärder för att reglera bankernas verksamhet. Flera incitament, såsom ränteavdrag och slopad fastighetsskatt, har gjort det möjligt för bankerna att överskuldsätta medborgarna. Artikelförfattaren anser att politikerna måste agera för att bromsa denna utveckling, och exempelvis införa extra skatter för banker eller eventuellt reglera räntorna. Bankernas höga vinst innebär privata vinster och samhällets kostnader, vilket inte bör accepteras.