Bristande utbildning för blivande lastbilsförareYrkesförarutbildningar på komvux riskerar att vara bristfälliga enligt en rapport från Skolinspektionen. Undersökningen visade att av de 28 utbildningsanordnare som granskades hade 25 av dem brister i utbildningskvaliteten. Eleverna hade inte tillräcklig träning i att lasta gods med truck eller köra olika fordonskombinationer. Dessutom hade vissa elever inte fått öva på att köra i mörker och på halt väglag. Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo påpekar att bristerna kan få allvarliga konsekvenser för eleverna, såsom olyckor och skador på människor och gods, samt negativa effekter på ekonomin och miljön.