Israel intensifierar: Omfattande angrepp mot Gaza under natten.All kommunikation med omvärlden har kapats och Gaza är helt avskuret från omvärlden. Sent på kvällen körde en kolonn med israeliska militärfordon mot gränsen till Gaza. Israel agerar kraftfullt för att uppnå sina mål i kriget, enligt talespersonen Daniel Hagari. Internet och mobiltrafik i Gaza släcktes vid 18-tiden. Explosioner från massiva flyganfall har uppges vara mer omfattande än tidigare. Israeliska arméns talesperson uppgav också att man ”trappar upp operationer på marken”, men betonar att det ännu inte är den officiella markoffensiven som världen har väntat på. Hamas har också trappat upp och uppmanar palestinier att ta till vapen. Flyglarm har ljudit över israeliska städer på grund av Hamas intensiva robotattacker. För anhöriga till Gazaborna runt om i världen är oron ännu större eftersom all kommunikation har brutits. FN:s generalförsamling har antagit en resolution som uppmanar till ”humanitär vapenvila” i Gaza. FN-chefen kräver också att all gisslan släpps och att livsviktiga förnödenheter levereras. Stora demonstrationer har också ägt rum på Västbanken som en reaktion på Israels upptrappning.