Minskat bestraffning för intrång i MusköbasenTvå män har dömts till fyra månaders fängelse för obehörig befattning med hemlig uppgift efter att de tagit sig in på Musköbasen i Stockholms skärgård, meddelar Svea hovrätt.

Männen, en från Belgien och en från Storbritannien, hade tidigare dömts till ett år och fyra månaders fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift i tingsrätten.

Domarna överklagades av både männen och åklagaren, som begärde strängare straff. Men istället väljer hovrätten att döma för brott av normalgraden och sänker straffet till fyra månaders fängelse.

Både hovrätten och tingsrätten kom fram till att männen hade tagit sig in på basen vid två tillfällen och ”obehörigen rekognoserat, filmat och fotograferat” där.

Männen greps en decembernatt 2018 efter att en skyddsvakt upptäckte dem på basen, som tillhör marinen.

I tingsrättens dom konstaterades det att de ”hemliga uppgifter som de tilltalade hade tagit befattning med rörde förhållanden av stor betydelse för Sveriges säkerhet” och att filmerna och bilderna ”framför allt visade de underjordiska och mest skyddsvärda delarna av skyddsobjektet Musköbasen”.

Det finns inga belägg för att männen hade för avsikt att överlämna materialet till en främmande makt.