Ny oro för flyktingström efter HamasattackenEU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har gett tydligt besked om att EU behöver förbereda sig för eventuella flyktingkriser och migrationsvågor till följd av konflikten i Mellanöstern. På veckans EU-toppmöte diskuterades möjliga åtgärder, och ett avtal med Egypten om stärkta yttre gränser och samarbete för att bekämpa flyktingsmugglare toppade önskelistan.

Kommissionen gjorde tidigare i somras en uppgörelse med Tunisien om migrationsstöd och bistånd till landets utveckling, vilket man ser som en framgång. Nu arbetar man med att skapa en liknande modell för Egypten. Ursula von der Leyen betonade också behovet av att stärka kampen mot människosmuggling och att få fart på återsändandet av personer som fått avslag på sina asylansökningar.

EU-parlamentet och de flesta medlemsländerna stöder en asyl- och migrationspakt, men Ungerns premiärminister Viktor Orbán är starkt kritisk och menar att de som stöder migration också stödjer terrorism.

EU-kommissionen utlovade nya lagförslag i slutet av november för att förstärka kampen mot människosmuggling och ett närmare samarbete med medlemsländerna. Von der Leyen uppmanar samtidigt medlemsländerna att skynda på för att kunna enas med EU-parlamentet om asyl- och migrationspaktens genomförande.