Sammanfattning: FN utarbetar en ny resolution om eldupphör i Gaza FN:s rasrättssanktionerade delegation har träffats för att diskutera situationen i Gaza och har antagit en ny resolution som uppmanar till ett omedelbart eldupphör. Resolutionen har som mål att stoppa den pågående våldsspiralen och skydda civilbefolkningen i området. FN uppmanar både Israel och palestinierna att respektera resolutionen och påbörja förhandlingar för att nå en varaktig fred i regionen. Det är nu upp till de berörda parterna att samarbeta och implementera resolutionen för att uppnå en stabil och fredlig situation i Gaza.FN:s generalförsamling har antagit en resolution om omedelbart humanitärt eldupphör i Gaza. Resolutionen, som inte är bindande, uppmanar Israel och Hamas att upphöra med stridigheterna för att möjliggöra humanitärt bistånd till det krigsdrabbade palestinska området. USA och Israel har kritiserat resolutionen eftersom den inte nämner Hamas, som är terrorstämplad. Trots detta har USA uttryckt sitt stöd för att temporärt stoppa kriget för att underlätta hjälpsändningar och understryker vikten av bränsle och elektricitet för sjukvården.