Sverige planerar att inte utesluta något medan Norge arbetar för att utrota vildsvinNorge vill utrota sin vildsvinsstam efter utbrottet av afrikansk svinpest i Sverige. Norges lantbruks- och matminister, Geir Pollestad, anser att den långa landsgränsen mellan Sverige och Norge utgör ett problem eftersom vildsvinen fritt kan korsa den. I november ska Pollestad träffa sin svenska kollega, landsbygdsminister Peter Kullgren, för att be Sverige minska antalet vildsvin i landet. Sverige har för närvarande omkring 300 000 vildsvin, vilket utmärker sig jämfört med andra nordiska länder som har färre antal vildsvin. Regeringen i Sverige arbetar för närvarande med att ta fram nya åtgärder för att minska vildsvinsstammen, inklusive att öka avskjutningen och använda tekniska hjälpmedel. LRF anser att stammen bör minska med uppemot 90 procent.