Tesla i Sverige påbörjar strejkFackförbundet IF Metall meddelar att cirka 130 anställda på sju olika Tesla-verkstäder kommer att beröras av en strejk. Enligt IF Metall har man krav på att Tesla tecknar ett kollektivavtal för att ge verkstäderna samma villkor som andra inom branschen. Tesla vägrar dock att teckna kollektivavtal och motiverar det med att de inte gör det någonstans i världen. Strejken kan påverka Tesla-ägare, då det kan bli svårt att få sin bil servad eller reparerad. Strejken kan även utvidgas till att gälla ytterligare närmare 20 verkstäder. Förhandlingar mellan parterna är inte planerade i nuläget.