Tuppar verkar känna igen sin egen spegelbildEn ny studie från Bonns universitet i Tyskland visar att tuppar tycks kunna känna igen sin spegelbild och reagera på den på ett specifikt sätt. Forskarna fann att tupparna undvek att gala när de var ensamma för att inte dra till sig uppmärksamhet från rovdjur. Dessutom använde tupparna sitt galande för att varna varandra om närvaron av ett rovdjur i närheten.

I experimentet placerades 58 tuppar i antingen en sektion med en spegel, en annan tupp eller ett tomt utrymme. Forskarna projicerade sedan en silhuett av en flygande hök på taket i den sektion där den ensamma tuppen befann sig. Tupparna var tysta när de var ensamma för att undvika att locka till sig rovdjuret. Om det fanns en annan tupp bakom spegeln och utom synhåll för den första tuppen, var den också tyst. Men om de två tupparna såg varandra, galande den första tuppen för att varna den andra om rovdjuret.

Studien antyder även att tupparna kan uppfatta sin egen spegelbild som något annorlunda och inte som en annan tupp. Forskarna noterade att tupparna inte verkade se spegelbilden som en artfrände som betedde sig normalt och härmande deras rörelser. Istället ansåg forskarna att tupparnas respons på spegelbilden var dämpad.

Forskarna påpekar dock att det också kan finnas andra förklaringar till tupparnas reaktioner på spegelbilden. Dessa resultat ger ändå viktig insikt om tupparnas förmåga att känna igen sin spegelbild och att använda sitt galande som en kommunikationsmetod för att varna varandra om faror.