Hemvärnet hjälper till med att sanera oljespillHemvärnet har nu anslutit sig till saneringsarbetet längs Blekingekusten efter oljeutsläppet från fartyget Marco Polo. En bärgningsplan har upprättats och väntar på godkännande. Kustbevakningen har förstärkt sina resurser längs en lång kuststräcka och ett 30-tal hemvärnssoldater och ett 20-tal aspiranter från Kustbevakningen deltar i arbetet. Hittills har 25 000 liter olja och oljeavfall sanerats, men hur mycket som totalt läckt ut är ännu okänt. Saneringsarbetet försvåras av att oljan sjunkit ned mot botten i det kalla vattnet. Fartyget befinner sig ännu på grund och en bärgningsplan har presenterats, men måste godkännas innan arbetet kan påbörjas.