Över 30 personer omkommer i stor ökenkrock i Egypten