Polisen varnar: Kriminella gäng rekryterar lågstadiebarnKriminella i Jönköping rekryterar barn till sina nätverk genom att stå sig vid skolor, fritidsgårdar och bollplaner för att komma i kontakt med småkillar. Kommunpolisen Maja Karlsson har berättat att de yngsta barnen de har hittat som har blivit rekryterade bara är 8 år gamla. Polisen har arbetat intensivt för att stoppa rekryteringen av unga till de kriminella nätverken och har bland annat lyckats avhysa de personer som befann sig på skolgårdarna för att rekrytera barn. Trots detta jobbar gängen fortfarande med att rekrytera barn och har tyvärr varit framgångsrika. Polisen samarbetar med fältsekreterare för att identifiera barn i riskzonen och har upptäckt flera fall där barn som är under 10 år har blivit rekryterade. Barnen används av de kriminella nätverken för försäljning av narkotika eller för att förvara vapen och narkotika. Rekryteringen är utbredd i vissa områden och barn har även tvingats in i kriminalitet genom hot och våld. Polisen fortsätter att bekämpa rekryteringen genom samarbete med olika aktörer och genom att informera allmänheten om vad som pågår.