Recension: Kritik av otillräcklig utredning efter spädbarnsdödInspektionen för vård och omsorg (Ivo) har kritiserat Trosa kommun för bristande utredning av en oro som inkom angående ett spädbarn som senare avled. Enligt Södermanlands Nyheter har Ivo identifierat flera brister i kommunens utredning.

Spädbarnet föddes för tidigt och redan på sjukhuset fann personalen tecken på bristande omsorg från föräldrarna. En orosanmälan skickades till kommunen och ett samtal genomfördes med föräldrarna, som inte delade sjukhusets oro.

Efter samtalet bedömde socialtjänsten att det inte fanns någon fara för barnet och ingen ytterligare utredning genomfördes. Tragiskt nog fördes spädbarnet senare till sjukhuset livlöst med ambulanshelikopter och gick inte att rädda. Polisen gjorde därefter en orosanmälan som gällde syskonen, men socialtjänstens utredningar ledde inte till några åtgärder.

Ivo kritiserar Trosa kommun för att utredningarna brister i viktiga detaljer, såsom att den styvpappa som initialt misstänktes för att ha vållat spädbarnets död senare friades. Kommunens utredningar saknar också en ordentlig bedömning av den oro som uppkom på sjukhuset.

Det är viktigt att kommuner tar oro om barn på allvar och genomför noggranna utredningar för att säkerställa deras vård och säkerhet.