Så kan PR-experter marknadsföra friskolesystemet i MellanösternSkolmiljardären och pr-toppen Peje Emilsson lobbar för att införa det svenska skolpengssystemet i Saudiarabien. Tillsammans med lobbyisten Odd Eiken besökte han Riyadh i Saudiarabien för att sälja in idén till saudiska företrädare. Saudierna beskriver idén som ”jätteintressant” och studerar möjligheterna. Emilsson har redan etablerat en skola i Saudiarabien, Nün Academy, där flickor och pojkar är könsuppdelade och har koranstudier varje dag. Han har även planer på att öppna fler skolor i Mellanöstern. Emilsson menar att det svenska systemet med skattefinansierad skolpeng är överlägset och att han vill erbjuda bättre utbildning till många. Kritiken mot friskolereformen ökar dock i Sverige och även inom borgerligheten. Kunskapsskolan har fått stöd av vapentillverkaren Saab och svenska regeringar i sina kontakter med regimerna i Mellanöstern. Emilsson har även träffat skolministern i Förenade Arabemiraten för att diskutera samarbete kring friskolor enligt svensk modell. Han planerar att öka antalet skolor i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, där intresset för det svenska skolsystemet finns. Tidigare planer på skolor i Libyen och Bahrain har dock inte realiserats.