Fartyg som gick på grund töms på olja och bärgas inom en vecka.Passagerarfärjan TT-Line Marco Polo, som flaggas i Cypern, var på väg från Trelleborg till Karlshamn för att sedan fortsätta till Klaipeda i Litauen. Men på söndagen den 22 oktober stötte fartyget på grund. Larmet kom klockan 6.25.

Händelsen ägde rum i Hanöbukten där fartyget först stött på grund och läckte olja. Trots detta fortsatte det ytterligare tre nautiska mil, vilket motsvarar fem-sju kilometer, innan det fastnade på ett nytt grund.

Redan samma dag nådde oljan land vid Hörvik, beläget i Sölvesborgs kommun. Sedan dess har saneringsarbetet pågått längs kusten och till havs.

En utredning har visat att en gps ombord var trasig och att besättningen förlitade sig enbart på den i dimman. Som ett resultat av detta har två besättningsmän dömts till 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik, enligt ett strafföreläggande.