Finns det en plan för anhöriga till gisslan?Israel har genomfört de mest intensiva bombattackerna mot Gaza hittills, vilket har ökat oron bland anhöriga till de över 220 personerna som har tagits som gisslan av Hamas. Sedan Hamas terrordåd mot Israel den 7 oktober har fyra personer släppts av Hamas, men ödet för de övriga är oklart. De israeliska bombningarna har inkluderat attacker mot Hamas underjordiska tunnlar, där flera av de gisslantagna tros befinna sig. Anhöriga till de gisslantagna är frustrerade över den osäkerhet som råder kring deras öde och vilka åtgärder som vidtas för att befria dem. Premiärminister Benjamin Netanyahu har lovat att utöva alla möjligheter för att hämta hem de gisslantagna.