Fördröjning av barnmorskabesök för gravid fångeEnligt beslut från Justitieombudsmannen (JO) får Kriminalvården kritik för att en gravid fånge fick vänta i två veckor innan hon fick träffa en barnmorska. Kvinnan var placerad på en anstalt när hon konstaterades vara gravid och fick en tid hos en barnmorska. Dock avbokades besöket efter att hon blev omplacerad till en annan anstalt. JO anser att Kriminalvården borde ha sett till att kvinnan fick träffa en barnmorska så snart som möjligt och senast inom en vecka efter det positiva graviditetstestet. JO ifrågasätter även om omplaceringen kunde ha väntat tills kvinnan fått träffa barnmorskan på den första anstalten. Kriminalvården har enligt JO inte agerat tillräckligt för att se till kvinnan fick den mödravård hon behövde i tid och har inte visat tillräcklig hänsyn.