Layth, 14, hittades död – advokat Ivo anmäler kommunenLayths pappa får alarmerande bilder av sin son bunden och strypt som spridits i sociala medier. Tre veckor senare hittas Layth död i en park i Upplands Bro. En tidigare 14-årig pojke har också hittats död i en skog i Nynäshamn och polisen misstänker att händelserna är relaterade. En teori är att pojkarna mördades eftersom de inte utförde uppdrag åt en kriminell organisation.

Layth togs om hand enligt lagen om vård av unga (LVU) år 2021 på grund av brister i omsorgen. Han flyttades runt flera gånger och bodde vid försvinnandet hos en familj i Nyköping. Det finns brister i familjehemmet enligt pappans advokat, Cafer Demirok, som avser att anmäla detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En komplicerande faktor i Layths situation var att båda föräldrarna återvände till Irak medan han var omhändertagen, vilket påverkade hans välmående. Anledningen till varför familjen återvände till Irak är oklar.

Advokaten nämner också bristerna som att Layth inte hade gått i skolan på lång tid, vilket framkommit i orosanmälningar. Cafer Demirok menar att om ett barn inte går i skolan på ett år trots ett familjehem, bör barnet omplaceras enligt hans åsikt.

Linköpings kommun har en pågående internutredning om fallet på grund av den tragiska utgången och för att undersöka om några brister begicks, enligt Ulla Salmela Trosell, avdelningschef för barn och unga.