Omarbeta titeln till ”Bildt bör genomgå en översyn av underrättelsearbetet”