Populär bastu i Göteborg tvingas nu stängaArtikeln handlar om hotet mot en bastu- och surfcenter-byggnad vid strandkanten i Askimsviken i Göteborg. Sedan 1980-talet har byggnaden drivits av ideella krafter, men nu har Göteborgs kommun meddelat att den kan behöva rivas på grund av dess dåliga skick. Förra året renoverades fasaderna, men trots det är det oklart om bastun kommer att få öppna igen efter den 30 oktober på grund av risk för att taket rasar in när snön kommer. Beslutet är ännu inte fattat och kommunen väntar på en förstudie för att bedöma byggnadens tillstånd. Även surfcentret, som använder platsen under sommaren för bland annat ungdomskurser, skulle påverkas om byggnaden försvann. Enligt Hans Wallén, chef för Surfcenter, är det historiskt sett en plats som har fostrat många världsmästare, och det skulle vara en stor förlust för Göteborg och dess invånare om lokalerna försvann.