SMHI utfärdar orange varning inför kommande snöfallHöstlovet inleds med kraftigt snöfall i Sverige. SMHI har utfärdat en orange varning för snöfall i mellersta och sydvästra Svealand samt Gävleborgs län. Det kan väntas 15-30 centimeter snö, med störst mängder i södra Dalarna, Gästrikland och Värmland. På grund av det kraftiga snöfallet är det svårt att ta sig fram på vägarna och det kan även bli störningar i kollektivtrafiken och risk för strömavbrott. Enligt SMHI kommer snön att ligga kvar till en början, men mot helgen förväntas mildare luft dra in över landet, vilket kan leda till att snön smälter bort. SMHI:s varningssystem klassificerar snövarningar genom olika färgkoder, där orange varning innebär allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.