Statistiken tyder på en regnig sommar i sjöräddningenAntalet sjöräddningsärenden i Sverige under sommaren var det lägsta på åtta år, enligt Sjöfartsverket. Detta innebar en minskning på 20 procent jämfört med genomsnittet under perioden 2018-2022. Enligt Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddningen, kan det dåliga vädret vara en faktor som påverkat antalet ärenden. Han menar att om många människor inte är ute till sjöss på grund av dåligt väder blir det också färre sjöräddningsärenden.

Under sommaren 2021 och 2020 låg antalet sjöräddningsärenden betydligt högre än i år, med 702 respektive 727 ärenden. Antalet flygräddningsärenden har dock ökat något sedan förra året, från 237 till 252 ärenden.

Av de sjöräddningsärenden som inträffade i somras var motorhaveri och grundstötning de vanligaste händelserna. Drygt två tredjedelar av alla ärenden gällde segelbåtar och motorbåtar.

De geografiska områdena med flest sjöräddningsinsatser under sommaren var Västra Götalands län med 116 ärenden, följt av Stockholms län med 108 ärenden och Skåne län med 76 ärenden.

Källa: Sjöfartsverket