Ungas läslust väcktes av mutor och epa-traktorerTitel: Epa Book Club: En framgångsrik metod för att få ungdomar att läsa mer

I Svenstavik, Jämtland, har en innovativ metod för att öka läsintresset bland ungdomar blivit en succé. Specialläraren Kristina Göransson och bibliotekarien Britt-Inger Rörborn skapade Epa Book Club, en bokklubb med ett unikt incitament för ungdomarna att delta. Genom att erbjuda mutor och aktiviteter med epatraktorer lyckades de locka 25 ungdomar i åldern 13-17 år att läsa böcker och öka sitt intresse för litteratur.

Idén till Epa Book Club föddes när Kristina och Britt-Inger diskuterade olika sätt att stärka läsintresset hos ungdomarna. De beslutade sig för att testa en ny metod där läsningen belönades med något som verkligen intresserade ungdomarna. De frågade eleverna vad de önskade och fick löftet att de skulle delta om de fick en heldag med en motorinfluerare. Efter att influeraren var med på idén bestämdes att temat för läsningen skulle vara epaungdomar, då det fanns ett stort motorintresse bland både killar och tjejer i kommunen.

Bokklubben träffades regelbundet och läste Pär Sahlins bokserie om epaungdomar. Författaren själv, Pär Sahlin, var även med och ledde diskussionerna om böckerna. För många av ungdomarna var det första gången de deltog i en bokklubb och intresset för läsning växte successivt. För Elias Englsperger, en av medlemmarna, blev bokklubben en viktig hjälp för att övervinna sin dyslexi och öka sitt läsintresse. Han upplevde att han fick mer hjälp i bokklubben än tidigare i skolan, vilket gjorde det lättare för honom att läsa.

Efter den sista träffen i bokklubben avslutades projektet med en hel dag med en influerare, där de åkte gokart hela dagen. Kristina Göransson och Britt-Inger Rörborn planerar nu att starta en ny säsong av Epa Book Club och har redan fått förfrågningar från ungdomar som vill delta. Projektet har blivit så framgångsrikt att det kommer att publiceras en handbok baserad på Epa Book Club-metoden, i syfte att inspirera och hjälpa andra skolor att använda samma modell för att öka läsintresset bland ungdomar.

Även om det inte har följts upp i detalj hur mycket ungdomarna fortsätter att läsa efter avslutningen av bokklubben anser Kristina Göransson och Britt-Inger Rörborn att de har nått sitt mål. Om de med denna metod kunde få 25 ungdomar att läsa fem böcker mer än de annars skulle ha gjort, så är det en framgång enligt dem. Denna metod har hjälpt dessa ungdomar att övervinna tidigare hinder och upptäcka njutningen med läsning.