Uppsala drabbas av omfattande värmeavbrottFjärrvärmen i Uppsala och dess omnejd är för närvarande avstängd på grund av ett strömavbrott på söndagseftermiddagen. Vattenfall, företaget som ansvarar för fjärrvärmen, har ännu ingen prognos för när värmeleveransen kan återupptas.

Pressekreteraren Johan Sennerö förklarar att värmeverket i Uppsala har varit avstängt sedan klockan tre på eftermiddagen på grund av strömavbrottet. Detta innebär att de inte kan pumpa varmvatten, producera värme eller kyla.

Endast två områden, Storvreta och Knivsta, påverkas inte av strömavbrottet eftersom de har egna nät. Men för resten av Uppsala berörs omkring 90 procent av tätorten.

Tekniker arbetar för närvarande för att återställa strömtillförseln till värmeverket, men det finns för närvarande ingen prognos för när problemet kommer att vara löst. Dessutom kan det ta lite tid innan pumparna är fullt fungerande när elen väl är tillbaka.

I början av strömavbrottet påverkades cirka 17 000 hushåll, enligt Upsala Nya Tidning.