Varför vi ställer om klockan enligt experterVarför ställer vi om klockan två gånger om året? Psykologen Siri Helle ger oss svaret på denna fråga.

Att ställa om klockan två gånger om året är något vi har vant oss vid, men varför gör vi egentligen det? För att få en förklaring på detta fenomen har vi bett psykologen Siri Helle om hjälp.

Enligt Helle handlar detta om att justera tidpunkten för när vi går i säng och vaknar på morgonen. Genom att flytta fram eller tillbaka klockan så anpassar vi oss till ljus- och mörkerförhållandena på morgonen.

Under vinterhalvåret ställer vi om klockan framåt för att det ska bli ljusare på morgonen när vi vaknar. Detta hjälper vår kropp att komma igång och öka produktiviteten under dagen. På sommaren, å andra sidan, ställer vi om klockan bakåt för att det inte ska vara alltför ljust när vi ska sova på kvällen. Ljusa kvällar har nämligen visat sig påverka sömnen negativt.

Enligt Helle är detta en viktig anpassning till de förändrade ljusförhållandena som sker under olika årstider. Genom att justera klockan kan vi optimera vår sömn och energinivåer, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande.

Sammanfattningsvis är anledningen till att vi ställer om klockan två gånger om året för att anpassa oss till ljus- och mörkerförhållandena på morgonen och kvällen. Detta hjälper oss att optimera vår sömn och energinivåer, vilket kan ha positiva effekter på vår hälsa och vårt välbefinnande.