Ändra titeln till: ”Stark snöfallvarning i orange”SMHI har utfärdat en varning för kraftiga snöfall i västra och inre Svealand samt Gävleborg. En orange varning gäller från måndag kväll till tisdag morgon och det ymniga snöfallet förväntas sprida sig åt nordost mot Gävleborg. Gävleborgs län väntas få det kraftigaste snöfallet med 15-25 centimeter sn ö på förmiddagen. I södra Dalarna och Gästrikland kan det komma ännu mer snö lokalt. Varningen beror på ett lågtryck vars bana är osäker, vilket gör det svårt att bedöma exakt var och hur mycket snö som kommer att falla. I Gävleborgs län kan snöfallet fortsätta under hela tisdagen. Snöovädret kan orsaka störningar i trafiken och det finns också risk för elavbrott i luftburna ledningar, vilket kan påverka telekommunikationsnät.