Anonymt vittnesmål hotas av kriminellt gängDen särskilda utredaren Fredrik Wersäll har lagt fram ett lagförslag om att införa anonyma vittnen i Sverige. För att ett vittne ska få vara anonym måste det finnas en ”påtaglig” risk att vittnet utsätts för våld och hot. Anonyma vittnesmål är möjliga i flera andra länder, men används mycket sällan. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det kan komma att användas mer i Sverige på grund av grov gängkriminalitet. Wersäll föreslår att anonyma vittnen främst ska omfatta utomstående vittnen till brott, inte personer inom gängen. Antalet fall där anonyma vittnen används förväntas vara relativt begränsat, men Wersäll tror att det kan användas i större utsträckning genom metodutveckling hos åklagare och polis. I lagförslaget föreslås att endast åklagaren, domstolen och ett offentligt ombud får veta vittnets identitet, medan försvaret inte får det. För att skydda vittnets identitet ska olika skyddsåtgärder vidtas vid förhören. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2025, men regeringen vill försöka få det på plats tidigare.