Domstolens beslut mot Macchiarini står oförändratHögsta domstolen kommer inte att pröva fallet mot kirurgen Paolo Macchiarini, vilket innebär att fängelsedomen från Svea hovrätt står fast. Macchiarini dömdes i juni till två och ett halvt års fängelse för tre fall av grov misshandel efter ingrepp på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. Domstolen ansåg att Macchiarinis ingrepp orsakade kroppsskador och lidande och inte överensstämde med vetenskap och beprövad erfarenhet. Trots att tingsrätten bedömde att det rörde sig om nödsituationer vid ingreppen på de första två patienterna, kom hovrätten fram till att det inte var nödvändigt att genomföra ingreppen och att patienterna hade kunnat fortsätta leva en betydlig tid utan dem. Macchiarini har själv kallat åtalet för ”ett gäng lögner” och ansåg sig vara orättvist behandlad som utländsk läkare. Fallet kring Macchiarini handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar som resulterade i komplikationer och patienternas död. Macchiarini har tidigare varit gästprofessor vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.