EU-kommissionen kan spela en roll i att bekämpa läkarfuskUtbildningsminister Mats Persson har tagit upp frågan om fusk och brister på läkarutbildningar i Östeuropa med EU-kommissionen. Persson är oroade över att läkare utbildade i dessa länder inte uppfyller svensk standard och att detta kan vara farligt för patienterna. Efter att ha sett avslöjandet från 200 sekunder om fusk och brist på praktik vid läkarutbildningar i Lettland, Litauen, Polen och Tjeckien uttrycker Persson sin oro och säger att det är olustigt att det utbildas läkare på felaktiga grunder. Han betonar att fusket är oacceptabelt och att länderna och universiteten måste se till att utbildningen blir korrekt. Persson har även kontaktat minsterkollegorna i de utpekade länderna och hoppas kunna träffa dem under hösten för att få svar om fusket. Han vill också att EU-kommissionen agerar i frågan och trycker på för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet. Mats Persson betonar att det handlar om att skattebetalarna ska få en bra vård och att fusket inte får förekomma.