Gift spreds i luften i flera månader på grund av sopbranden.En studie från Stockholms universitet visar att en stor brand i ett olagligt sopberg i Botkyrka kommun för tre år sedan hade negativ påverkan på luftkvaliteten. Branden, som pågick i flera månader, ledde till förhöjda nivåer av skadliga kemikalier i luften, inklusive bly och aromatiska kolväten. Koncentrationen av luftburna partiklar ökade också när vinden blåste från brandriktningen, och det är möjligt att gränsvärdena överskreds under vissa perioder. Utsläppen från branden spreds också så långt bort som centrala Stockholm, mer än 35 kilometer från brandplatsen. Luftkvaliteten återgick till det normala efter att branden släcktes. Bolaget Think Pink misstänks för att ha dumpat giftiga sopor på flera platser i landet, och åtal för grovt miljöbrott förväntas inom kort. Think Pink-härvan anses vara det största grova miljöbrottet som åklagar- och polismyndighet har utrett i Sverige.