Hälsofarliga vindruvor återkallasCoop har tvingats att återkalla sina gröna vindruvor efter att för höga halter av bekämpningsmedlet Fluvalinat upptäckts. Detta framkom vid en rutinkontroll och Coop meddelar att produkten kan vara skadlig för hälsan. Den specifika produkten det gäller är Coop Kärnfria Vindruvor Gröna, 500 gram, med identifieringsnummer (”Lot.nr”) 2390892. Dessa vindruvor har sålts mellan den 20 och 30 oktober. Coop uppmanar alla kunder som köpt dessa vindruvor under den aktuella perioden att antingen ta med produkten eller kvittot till en butik för att få pengarna tillbaka. Coop beklagar det inträffade och kommer att utreda vad som har orsakat denna händelse.