Hur kommer papperstidningens framtid se ut på landsbygden? Vilken roll kommer papperstidningen att spela på landsbygden i framtiden? Finns det några utmaningar för papperstidningen på landsbygden och hur kommer de att hanteras?Antalet prenumerationer på papperstidningar fortsätter att minska, och medelåldern för prenumeranterna ökar. Digitala prenumerationer hjälper till att finansiera utdelningen av papperstidningar för dem som fortfarande vill ha den. En av dessa personer är Alf Svedin från Gnarp, som anser att tidningen är viktig. Pia Rehnquist, som rapporterar om ämnet, säger att de kämpar för att kunna behålla tidningen, men det kommer att komma en tid när utdelningen blir för kostsam och inte hållbar. Att dela ut tidningen med posten är möjligt på vissa ställen, men det är dyrare än att ha ett eget distributionsbolag. Dessutom är det osäkert om posten kommer att fortsätta leverera varannan dag i framtiden. Pia Rehnquist tror att postutdelningen kommer att minska ännu mer. Hudiksvalls tidning har nyligen minskat sin utgivning från sex till fyra dagar i veckan, och nu har alla hälsingetidningar övergått till att ge ut tidningen tre eller fyra dagar i veckan. Det har förlorats några prenumeranter i samband med förändringen, men inte så många som förväntat. Antalet papperstidningsprenumeranter minskar generellt med cirka tio till tolv procent varje år enligt chefredaktören för Hudiksvalls tidning, Mattias Guander. Det är osäkert hur länge papperstidningen kommer att distribueras på landsbygden.