Ökande antal avhoppare från kriminella gäng utmanar kommunernaDet har kommit in fler ansökningar om statliga pengar för avhopparverksamhet hittills i år än hela förra året. Detta i takt med att våldsvågen spridit sig över landet och antalet kriminella som vill hoppa av ökar. Kommunerna som ska ta hand om avhopparna börjar dock få svårt att hitta platser att placera dem på.

Det är kommunernas socialtjänster som har ansvaret för avhoppare och de samarbetar med polisen för att göra hot- och skyddsbedömningar. Att lämna det kriminella livet bakom sig kan vara farligt då personen riskerar att bli jagad av både gamla fiender och tidigare vänner.

Avhoppare har ofta tungt bagage, psykiska besvär och oklara framtidsutsikter. De behöver mycket stöd under lång tid. Det kan vara svårt att hitta bostäder och arbete för avhopparna och det finns en oro att oseriösa aktörer ska kliva in i verksamheten.

Stockholms stad placerar avhopparna på skyddade boenden med stödåtgärder. Det kan ta flera år innan avhopparna är färdigbehandlade och kan stå på egna ben. Därefter kommer nästa utmaning i form av att skaffa bostad, arbete och etablera sig i samhället.

Förra året fick Polismyndigheten 124 ansökningar från kommuner om statliga pengar till avhopparverksamheten. Hittills i år har det kommit in över 166 ansökningar. Kommunerna måste själva lösa placeringen av avhopparna och det finns ingen nationell samordning. Det kan bli svårt att motivera kommuner som inte själva drabbats av gängkriminalitet att ta emot avhoppare, men det förväntas att fler kommuner kommer att bli berörda framöver.