Planeringen av en havsvindpark mellan Östergötland och Gotland tar fartHavsvindparken Dyning planeras att byggas i Sveriges ekonomiska zon, omkring 40 kilometer öster om Gryts skärgård och cirka 50 kilometer från Gotland. När den är fullt utbyggd förväntas den kunna producera upp till 10 TWh per år, vilket motsvarar Sörmland och Östergötlands årliga elförbrukning. Magnus Hallman, vd för Freja Offshore, säger att placeringen längre ut till havs valdes för att minimera eventuella intressekonflikter och för att det blåser starkare där, vilket gynnar produktionen av el. Planen är att ha cirka 160-170 vindkraftverk i havsvindparken. Slutligt beslut om projektet fattas av regeringen. Freja Offshore är ett samarbetsföretag mellan norska Mainstream Renewable Power och svenska Hexicon. Du kan läsa mer om havsvindparken Dyning på Freja Offshores hemsida. En kartbild som visar den planerade placeringen i Östersjön finns i artikeln.