Rekordmånga flyr i Kongo-Kinshasa.Antalet internflyktingar i Kongo-Kinshasa når rekordnivåer på grund av våldet som eskalerar, meddelar FN. Enligt rapporten har 6,9 miljoner människor tvingats lämna sina hem.

Konflikten mellan rebellrörelsen M23 och regeringsstyrkor har blivit allt mer intensiv sedan början av oktober i provinshuvudstaden Goma, i landets östra del, Norra Kivu.

FN:s migrationsorgan (IOM) ökar sina insatser för att hantera krisen. Fabien Sambussy, chef för IOM:s verksamhet i Kongo-Kinshasa, betonar behovet av att snabbt hjälpa de mest behövande.

Rebellgruppen M23 är en av över 120 väpnade grupper i östra Kongo-Kinshasa. Gruppen har tagit kontroll över stora områden och har tvingat minst en miljon människor på flykt sedan den återtog aktiviteter i slutet av 2021.