Riskerande för rättsstaten: Anonyma vittnen vittnarFörslaget om anonyma vittnen kan ha negativa konsekvenser för rättsstaten, enligt Dennis Martinsson, en straffrättsexpert vid Linnéuniversitetet. Han påpekar att införandet av ett system med anonyma vittnen förändrar förhållandet mellan individen och staten, eftersom den misstänkte inte får veta all information som staten har om honom eller henne. Detta kan leda till att den misstänkte inte kan bemöta ett anonymt vittne på samma sätt som om vittnet inte var anonymt. Detta kan underminera rättsstaten.

Utredningen föreslår att domstolen inte ska känna till identiteten hos de anonyma vittnena. Detta gör det svårt att bedöma trovärdigheten i vittnesmålet, enligt Martinsson. Om domstolen inte vet vem som vittnar och varför blir det i princip omöjligt för domstolen att bedöma vittnesmålets trovärdighet. Därför kommer domstolen att ge dessa anonyma vittnesmål ett mycket lågt bevisvärde, om ens något. Detta kan vara problematiskt i en rättsprocess.