Tele2:s trygghetslarm påverkas av störningarTele2 får störningar i sitt nät, vilket påverkar röstsamtal över 4G-nätet. Under denna tid kan det finnas en fördröjning på cirka 30 sekunder för att ringa ut eller ta emot samtal. För att lösa problemet rekommenderar Tele2 sina kunder att koppla bort 4G i sina telefoner. Hur många kunder som påverkas eller vad som orsakar felet är ännu oklart. Störningen påverkar även personer med hemtjänst, och Uppsala kommun meddelar att trygghetslarmen har driftstörningar. Anhöriga uppmanas att kontakta personer med trygghetslarm direkt.