Turkiets plan för Sveriges Natoansökan: En närmare tittTurkiets president, Recep Tayyip Erdogan, har skickat över Sveriges Natoansökan till det turkiska parlamentet för att ratificeras. Det förväntas att omröstningen kommer att äga rum senast den 10 december, vilket innebär att Sverige får en längre process än Finland. Trots detta ser det inte ut som att ratificeringen kommer att dras ut på tiden.

Finlands ansökan ratificerades på cirka två veckor, men Sverige kommer att följa den normala proceduren, som brukar ta mellan fyra och sex veckor. Erdogan skickade över ansökningsdokumenten förra veckan och nu kommer det turkiska parlamentets utrikesutskott att behandla ärendet. Därefter går frågan vidare till en omröstning i parlamentets stora kammare senast den 10 december.

Det har funnits vissa signaler om att den svenska ansökan skulle kunna dra ut på tiden och hamna i en längre process, men det verkar inte vara fallet. Det finns dock viss osäkerhet kring Ungerns agerande. Tidigare har den ungerska regeringen sagt att de inte kommer att vara sist med att godkänna den svenska ansökan, men de har även uttryckt krav på en förklaring från den svenska regeringen angående kritiken mot landets demokratiutveckling.

Det är viktigt att notera att detta är den gällande proceduren om inget händer som påverkar den svensk-turkiska relationen, till exempel en kontroversiell händelse i Sverige.