Afghanerna i panik när tidsfristen närmar sigTiotusentals afghaner i Pakistan riskerar att gripas eller utvisas då en tidsfrist löper ut vid månadsskiftet. Det uppskattas att cirka 1,7 miljoner flyktingar hotas. Många afghaner har flytt till grannlandet Pakistan på grund av konflikter och framför allt talibanernas maktövertagande. Pakistans ledning anser dock att de stora flyktingströmmarna hotar landets säkerhet och har därför satt upp en tidsfrist för att gripa och utvisa alla papperslösa afghanska flyktingar. Vid gränsövergångarna mellan Pakistan och Afghanistan väntar tusentals flyktingar på sin tur. Vissa av dem ser ingen annan utväg än att återvända till sitt hemland, medan andra väljer att stanna i Pakistan trots hoten från myndigheterna. Många kvinnor och flickor väljer att stanna i Pakistan eftersom de inte får utbilda sig eller arbeta i det könsuppdelade Afghanistan.