Förödande olja – det otänkbaraTjockoljan som läcker ut från det grundstötta fartyget Marco Polo är förbjuden inom internationell sjöfart, enligt Vetenskapsradion. Professor Ida-Maja Hassellöv, som är expert inom marinteknik vid Chalmers tekniska högskola, beskriver oljan som det värsta bränslet man kan tänka sig. Tjockoljan är trögflytande och innehåller mycket svavel, vilket ledde till att FN:s internationella sjöfartsorganisation IMO förbjöd den år 2020. Trots förbudet har Marco Polo fått dispens på grund av ny teknik som renar svavelutsläppen. Fartyget, som är flaggat i Cypern, befann sig på väg från Trelleborg till Karlshamn och skulle sedan fortsätta till Klaipeda i Litauen när det gick på grund den 22 oktober.