Konflikten når klassrummenI konflikten mellan Israel och Palestina väcks känslor bland elever i Malmö. Gymnasieläraren Tilda Malmros berättar att eleverna ofta frågar om konflikten och vill ha mer information. På Söderkullaskolan i Malmö, där Malmros jobbar, undervisas det om medier och källkritik, men konflikten mellan Israel och Hamas kommer ändå upp som ämne. Eleverna frågar om antalet dödade barn i Israel och vem som ligger bakom explosionen på sjukhuset i Gaza. Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för lärare för att hantera konfliktens påverkan på eleverna. Materialet innehåller fakta och undervisningsmetoder. Tilda Malmros har själv besökt Israel och Västbanken och använder sina erfarenheter för att på ett trovärdigt sätt berätta för eleverna om konflikten. Hon försöker också förklara att det finns olika perspektiv och att inte alla israeler stödjer en viss sida och inte heller alla palestinier stödjer Hamas. Malmö stad är medveten om risken för ökad antisemitism och islamofobi i klassrummen och har därför tagit fram stödmaterial för att hjälpa lärare att hantera situationen. Tilda Malmros betonar också vikten av att visa respekt för olika åsikter och att inte spä på konflikten i klassrummet.