Miljonbelopp spenderade på Väktare vid skredetDe väktare som bevakar området kring jordskredet i Stenungsund står för en betydande kostnad. Enligt rapporter har väktarna kostat cirka 5,4 miljoner kronor under den första månaden. Kostnaden delas mellan Stenungsunds kommun och Trafikverket. Erica Bjärsved, ekonomichef på Stenungsunds kommun, säger att detta belastar samhällsbyggnad då det inte finns några budgeterade medel för detta ändamål. Kommunen kommer försöka få ersättning för kostnaderna, annars kommer det att påverka kommunens ekonomi. Bevakningen kommer att fortsätta enligt plan i ungefär en månad, och sedan kommer Trafikverket att ta över ansvaret. Kostnaden kommer fortfarande att delas mellan myndigheten och kommunen, men fördelningen är ännu inte klar. Länsstyrelsen bedömer fortfarande att det är livsfarligt att beträda skredområdet, men obehöriga personer har ändå tagit sig in på området vid flera tillfällen.