Myndigheter bör öka informationsdelning med polisenNy lag föreslås för att öka informationsdelning mellan myndigheter och privata företag. Enligt förslaget ska även skola, vård och omsorg omfattas av denna ökade delning av sekretessbelagd information med polisen. Regeringens utredare Stefan Holgersson föreslår denna förändring för att bekämpa brott genom att bryta sekretessregler. Bland de myndigheter och aktörer som omfattas av förslaget finns bland annat socialtjänsten, Migrationsverket och banker. Uppgifter som kan användas för att lokalisera, kontakta eller identifiera en person ska enligt förslaget i princip alltid lämnas ut, oavsett om de är sekretessbelagda eller inte. Informationen kan lämnas ut utan föregående begäran, men socialtjänsten och vården ska lämna fler uppgifter först på begäran från polisen. Banker och finansiella företag blir skyldiga att lämna uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. För att genomföra dessa förändringar föreslås en ny lag och flera lagändringar som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2025. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) välkomnar förslagen och betonar vikten av informationsdelning mellan myndigheter för att bekämpa brott.