Räddningsinsatser på E18: Säkerhet och värme för alla