Rapport visar: Bokläsandet minskar i SverigeBokläsningen minskar enligt Statistiska centralbyråns (SCB) Undersökningar om levnadsförhållanden. Forskningen visar att 40 procent av svenska medborgare i åldrarna 16 och uppger att de inte har läst böcker under sin fritid det senaste året. Detta är en minskning jämfört med tidigare år där bara en fjärdedel av personer i samma åldersgrupp läste regelbundet varje vecka. Det är också en jämförelse med 2008-2009 då 40 procent av människor i samma åldersspann läste böcker varje vecka.

Det finns en tydlig skillnad i läsvanor mellan åldersgrupperna. Det visar sig att fler pensionärer läser regelbundet jämfört med personer i åldern 16-29 år. Bland personer över 65 år läser nästan 35 procent varje vecka.

En annan aspekt som framkommer i undersökningen är skillnaden i läsvanor mellan könen. Resultaten visar att under det senaste året har 33 procent av kvinnorna och 46 procent av männen inte läst en bok under sin fritid. Dessutom läser 29 procent av kvinnorna böcker varje vecka, medan endast 21 procent av männen gör det.

Det är viktigt att notera att dessa uppgifter är baserade på SCB:s undersökningar om levnadsförhållanden och kan vara representativa för den allmänna trenden gällande bokläsning i Sverige. Det finns dock flera variabler och faktorer som kan påverka dessa resultat, och det kan vara intressant att undersöka dem mer i framtida studier.