Rättvisa åt sextrakasserad elev – kräver ersättning på 450 000Diskrimineringsombudsmannen (DO) har kommit fram till att en kommun i Skåne bör betala 450 000 kronor i ersättning till en elev som har blivit utsatt för sexuella trakasserier av en anställd på skolan. Kommunen kritiseras för att de inte har utrett händelsen och vidtagit nödvändiga åtgärder enligt lagens krav. Diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius säger att om kommunen hade inlett en utredning och agerat enligt lag och riktlinjer så hade flera allvarliga övergrepp förmodligen kunnat undvikas. Händelsen involverade en elev på mellanstadiet och en anställd som har blivit dömd för flera fall av sexualbrott mot eleven. Skolan hade fått information om att den anställde betedde sig olämpligt mot barn, men de inledde ingen utredning vilket möjliggjorde för de sexuella trakasserierna att fortsätta och eskalera enligt DO.