Sekretessfrågan i kampen mot gängvåld behöver omprövas (SKR)